Candomino-kuoroperheen syyskausi alkoi nuorimpien laulajien kohdalla uudistuneena, kun aiemmat CandoMini-valmennusryhmät yhdistettiin CaMinus-kuoroksi. Candomino-kuoroperhe koostuu kolmesta kuorosta, ja siinä missä Candomino ja CandoMini ovat molemmat omaleimaisia kuoroja, on tärkeää, että myös valmennusryhmien laulajat voivat kokea kuuluvansa omaan yhteisöön. Alun perin vain muutaman nuoren laulajan kuorokerhosta on kehittynyt elinvoimainen 25-henkinen lapsikuoro, joka esiintyy myös itsenäisesti. ”Omalla nimellä on suuri vaikutus ryhmähenkeen ja kuoron identiteettiin. CaMinus-nimi syntyi pitkän pohdinnan jälkeen ja nimi kuvaa sitä, että kuoromme on Candomino-kuoroperheen nuorin”, kertoo kuoronjohtaja Liisalotta Lepistö.

CaMinus-kuoro on kohdennettu 7–13-vuotiaille innokkaille laulajille. Kuorossa tutustutaan kuoroelämään ja kartutetaan ensisijaisesti musiikillisia perustaitoja sekä äänenkäyttöä toiminnallisten harjoitteiden ja leikkien avulla. CaMinus-kuoroon voi hakea ilman aiempaa musiikkitaustaa, mutta kuoro on suunnattu myös CandoMiniin tähtääville sekä muille nuorille laulajille, joilla on jo entuudestaan musiikillisia taitoja. CaMinus ja CandoMini tekevät aktiivista yhteistyötä ja esiintyvät vuosittain yhdessä. CaMinus harjoittelee Liisalotta Lepistön johdolla maanantai-iltaisin Olarin kirkon tiloissa.

Osta lippuja tästä