Kirjoittanut ja koonnut Vienan koulutusmateriaalin pohjalta: Elena Kinnunen, candominiläinen
Viime viikon lauantaina Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen järjestämässä koulutuksessa CandoMinin johtaja Viena Kangas esitteli noin viidellekymmenelle muulle kuoronjohtajalle lapsikuoron johtamista meidän avustuksella.

Koulutukseen Viena oli tuonut paljon konkreettisia esimerkkejä tekemiemme äänenavauksien ja improvisaatioharjoitusten muodossa. Lisäksi stemmanauhojen hyödyllisyyden havaitsemiseksi esitimme kappaleen, jota emme olleet harjoitelleet vielä kertaakaan yhdessä. Viena oli vain lähettänyt nuotin ja stemmanauhan kotiharjoittelua varten.

Esityksessä tuotiin esille kolme pääpointtia, joihin panostamalla tai joita muuttamalla lapsikuoroa voi kehittää:

1) äänenavaus,
2) ohjelmisto ja harjoituttaminen,
3) sosiaalinen puoli.

Kuorossamme äänenavauksen tarkoituksena ei ole varsinaisesti ”äänen avaaminen”, vaan se on kropan herättelyn ja harjoitukseen valmistautumisen rinnalla yhteinen laulutunti. Mukana on harjoituksia, jotka mm. vahvistavat itsetuntoa, parantavat yhteishenkeä ja vievät lauluteknillisiä ja musiikillisia taitoja eteenpäin. Improvisaation ja osallistamisen kautta muistutetaan jokaisen kuorolaisen tärkeydestä. Kuoroharjoitukset aloitamme piirissä, jolloin kaikki ovat samalla viivalla.

Viena kehotti varomaan aliarviointia niin ohjelmiston vaikeustason kuin monipuolisuudenkin kannalta. Lapsista löytyy paljon potentiaalia, kuten olemme ahkeran harjoittelun tuloksena osoittaneet. Kuoronjohtajamme kertoi myös kuorotreenien rakenteesta eri tilanteissa. Uusien ja haastavien kappaleiden harjoittelun vastapainoksi on hyvä olla tuttua ja hauskaa laulettavaa treeneissä. Näin treeneistä ei tule liian raskaat ja kaikilla on parempi mieli.
Viena otti esille myös sosiaalisen puolen merkityksen kuorolle. CandoMini on minulle ja monelle muulle kuin toinen perhe. Se tarjoaa mahdollisuuden tehdä musiikkia, ilmaista itseään sekä oppia samalla tärkeitä taitoja: pitkäjänteisyyttä, heittäytymistä, avoimuutta, keskittymiskykyä, sosiaalisia taitoja ja itsetuntemusta sekä kuorokäyttäytymistä. CandoMinin omat perinteet ja periaatteet tuovat kuorolaiset lähemmäksi toisiaan, ja muistuttavat kaikkien olevan tärkeä osa kokonaisuutta.
Lisäksi pohdittiin kuorolaisten sitoutumista kuoroon. Miten heidät saa ottamaan vastuuta ja pysymään kuorossa? Tärkeiksi vaikuttajiksi on havaittu yhteishenki, kuorolle haastetta antavat, mutta realistiset tavoitteet, yksilön tärkeyden painottaminen ja vastuun antaminen. Myös esiintymiset, matkat, leirit ja kuorokummien panos ovat tärkeitä. Ja tietenkin itse musiikki ja sen tekeminen saavat lapset tulemaan kuoroon.

Koulutus oli kiinnostava, koska kuorolaisena ei tule ajatelleeksi esimerkiksi jonkun tietyn harjoituksen tarkoitusta, eikä kuoronjohtajan näkökulmia ja työpanoksen määrää. En jännittänyt kyseistä tilaisuutta etukäteen, koska teimme siellä aivan samoja asioita, kuin tavallisissa treeneissä. Oli mahtavaa huomata, kuinka muut kuoronjohtajat osallistuivat keskusteluun ja kuuntelivat, mitä Vienalla oli sanottavaa.

CandoMini on ehdolla Tempo Awards -palkinnon saajaksi. Äänestys on auki 16.2. asti!

Osta lippuja tästä